Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Aktualności

Nie tylko dla absolwentów !!!

Pożyczka na założenie firmy – do 50 tys. PLN, na 5 lat, oprocentowanie preferencyjne 0,5%

czytaj dalej…

Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane dla uczestników projektu „Pożyczki dla przedsiębiorczych”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego zaprasza na szkolenia, które pomogą Państwu podnieść kwalifikacje potrzebne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów biznesu.

czytaj dalej…

Szkolenie „Fundusze Europejskie – jakie to proste”

Rozpoczęto rekrutację na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu
„Fundusze europejskie –jakie to proste”

Szkolenie dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się
w dniach 10-11 września 2015 r.w Hotelu Brda ul. Dworcowa w Bydgoszczy

czytaj dalej…

Oferta Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości KPFP

Na przełomie września i października br., w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku rozpoczną swoją działalność Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP działające przy Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym sp. z o. o. w Toruniu.

Inkubatory powstają w zabytkowych gmachach przy ulicy Przedzamcze 8 w Toruniu oraz ulicy Gimnazjalnej 2a w Bydgoszczy. We Włocławku inkubator będzie się mieścił w budynku po szkole muzycznej i przychodni medycyny pracy przy ulicy Toruńskiej 30. W chwili obecnej dobiegają końca prace budowalne związane w modernizacją w/w obiektów.

czytaj dalej…

Fundusz podpisał list intencyjny na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej w regionie

Wspólne działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej to główne założenie podpisanego listu intencyjnego między Samorządem Województwa, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku, Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji oraz Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.

czytaj dalej…

Fundusz z certyfikatem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy został wyróżniony przez EFI jako beneficjent inicjatywy Jasmine.

czytaj dalej…

Pieniądze dla firm z regionu na atrakcyjnych zasadach

Dzięki wprowadzeniu nowej oferty przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy firmy z regionu mogą uzyskać pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej na korzystniejszych niż dotychczas warunkach.

czytaj dalej…

Przedsiębiorco wypowiedz się w ankiecie Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi obecnie prace mające na celu ułatwienie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Jedną z przeszkód jest brak informacji, zwłaszcza danych kredytowych, niezbędnych do oceny zdolności kredytowej MŚP. Komisja Europejska zasięgała już w tej kwestii opinii różnych zainteresowanych stron (stowarzyszeń przedsiębiorców i inwestorów, firm udzielających informacji o przedsiębiorstwach, biur informacji kredytowej).

czytaj dalej…

WUP pomoże firmom

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uruchomił pomoc finansową dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia ograniczeń wwozu produktów na terytoria innych krajów.

czytaj dalej…

Fundusz Pożyczkowy zwycięzcą konkursu Ministerstwa Gospodarki na pożyczki powodziowe

Ministerstwo Gospodarki wybrało fundusz pożyczkowy, który będzie udzielać pożyczek przedsiębiorcom w przypadku zaistnienia powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po raz kolejny Minister powierzył tą rolę Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu.

czytaj dalej…

Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców z regionu

Fundusz podpisał 30 kwietnia 2015 r. aneks zwiększający wartość projektu „Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” dzięki któremu będzie możliwe przekazanie większego wsparcia w postaci niskooprocentowanych pożyczek dla lokalnych firm.

czytaj dalej…